Home page

Archivační služby

Ceník

KONTAKTY

Proč a kdy archivovat dokumenty?

Naše spisovna a archiv dokumentů

Splňujeme formálně právní podmínky

Poskytujeme komplexní servis

Archivace pro Správce konkurzních podstat

Archivace při likvidaci firmy

Archivace pro podnikatelský subjekt nebo fyzickou osobu

Vyřazování dokumentů – Skartace dokumentů

Ukládání dokumentů – archivace dokumentů

Zpracování dokumentů – kategorizace dokumentů

Právní předpisy

Právní předpisy

Slovník pojmů

Spisový řád

Spisový plán

Spisovna

Spisová služba

Skartační znak

Skartační seznam

Skartační řízení

Skartační řád

Skartační rejstřík

Skartační protokol

Skartační povolení

Skartační plán

Skartační návrh

Skartační lhůta

Původce

Dokument

Běžný metr

Archivní kniha

Archivní fond

Archivnictví

Archiválie

Archiv

Zákon

Změny od 1.1.2014 při rušení společnosti

Příloha č. 4 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

ČÁST PATNÁCTÁ. ÚČINNOST

HLAVA V. SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA IV. KONTROLA VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY

HLAVA III. SPISOVÁ SLUŽBA

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 6. Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 5. Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 4. Nahlížení do archiválií, vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 3. Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 2. Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku

HLAVA II. ARCHIVNICTVÍ, Díl 1. Výběr archiválií a jejich evidence

499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; ČÁST PRVNÍ, ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA, HLAVA I, ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON