Ceník

Ceník archivace a skartace

1 BM – běžný metr (1 bm = cca 12 šanonů)

1. Zpracování dokumentů, jejich sepsání a zařazení ve spisovně
500,- až 1000,- Kč/1 bm

2. Archivace dokumentů po zákonem stanovenou dobu
0,80 až 1,20 Kč /1 bm/den

3. Fyzická skartace dokumentů
350,- až 450,- Kč/1 bm

4. Jednání se Státním oblastním archivem – vyřízení povolení
1 500,- Kč

5. Doprava 150,- Kč/hod. + 25 Kč/km.

Výše uvedené ceny jsou orientační a vše se odvíjí od objemu uskladňovaných dokumentů. Domluva je pro nás samozřejmostí. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přesnou cenu Vám rádi sdělíme po sdělení konkrétních informací (kolik dokumentů -šanonů k archivaci máte, za jaké období jsou tyto dokumenty a zda se jedná jen o účetnictví nebo i o mzdovou agendu)

Postup realizace Archivace dokumentů

Po domluvě dokumenty přijedeme osobně vyzvednout do Vaší společnosti, po převzetí dokumenty sepíšeme, založíme v naší komerční spisovně po zákonem stanovenou dobu 10 let (dokumenty účetní agendy) a 45 let (mzdové listy, ELDP). Předání dokumentů může probíhat vícekrát do roka.

Uzavřeme smlouvu o převzetí, zpracování, archivaci a skartaci dokumentů, pověření k archivaci – plnou moc. Dokumenty budou přebírány na základně předávacího protokolu.

Při každé skartaci dokumentů žádáme Státní archiv o povolení provedení skartace a až poté dokumenty skartujeme. Po dohodě Vám nejdříve můžeme zaslat seznam navrhovaných dokumentů ke skartaci pro kontrolu.

Po provedení skartace Vám vystavíme potvrzení, že jsme dokumenty řádné skartovaly a přiložíme seznam skartovaných dokumentů i povolení ke skartaci.

V případě, že půjde o společnost v likvidaci, která vstoupila do likvidace před 1.1.2014, zařídíme potvrzení potřebné pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Dále nabízíme archivační servis – vyhledávání dokumentů již u nás uložených, které na vyžádání kompetentních osob, které tím budou pověřeni, neskenujeme a pošleme emailem nebo zašleme originály na základě zápůjčního listu. Prvních 6 požadavku je zdarma. Další požadavky se účtují 300 Kč/hod. U likvidované společnosti je tato služba zdarma.


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Chaty a chalupy :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha :: Penzion Třeboň :: Internetové služby :: Třeboň a Třeboňsko :: Ekonomické poradenství :: Vedení účetnictví ::