Poskytujeme komplexní servis

Naše společnost poskytuje uložení dokumentů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Pro živé i zanikající společnosti zajišťujeme kompletní archivaci firemních dokumentů, a to ve vlastních prostorách zřízených pouze pro tyto účely.

Provádíme:

- odvoz, převzetí, uspořádání a roztřídění písemností ( zpracování přehledné evidence a seznamů, označení písemností skartačními znaky a lhůtami)

- zastupování při jednání s místně příslušným archivem (projednání zabezpečení dokumentů pro likvidátora, vyřízení povolení ke skartaci, předání archiválií do státního archivu)

- vypracování skartačního návrhu a seznam písemností určených ke skartu (skartace prováděné dle normy utajení DIN 32 757, protokol o provedení skartace)

- archivační servis ( vyhledávací službu v uložených dokumentech a předání, zaslání jejich originálů či kopií)

Nabízíme cenově příznivé služby, ceník a kalkulace poskytneme na požádání dle konkrétního množství, typu a stavu dokumentů

Chcete mít také dokumenty uchovány bezpečně v archivu a mít vše legislativně vyřízené? Kontaktujte nás

Naše společnost nabízí služby nejen v oblasti zpracování, archivace a skartace dokumentů, ale poskytujeme i podnikatelské poradenství, vedení účetnictví a správu pohledávek.

Tato široká nabídka služeb představuje pro naše klienty výhodu komplexního posouzení jejich písemností ze všech hledisek podnikatelské praxe vč. možností poskytnutí širšího poradenství v oblasti nakládání s dokumenty vzniklými z jejich činnosti. Písemnosti našich klientů posuzujeme nejen pouze a sktriktně podle předpisů o archivaci a skartaci dokumentů, ale i v kontextu dalších předpisů, především daňových zákonů. V praxi totiž existuje řada případů, kdy lze doklad jako dokument s prošlou skartační lhůtou již skartovat, ale je dokladem prokazující skutečnost z hlediska daňového řízení a jako takový by ho měl mít původce uložen až do uplynutí příslušných daňových lhůt.


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Třeboň a Třeboňsko :: Internetové služby :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha :: Chaty a chalupy :: Ekonomické poradenství :: Vedení účetnictví :: Penzion Třeboň ::