Ukládání dokumentů – archivace dokumentů

Uložíme Vaše dokumenty, zajistíme pro Vás:

  • zpracování dokumentů dle skartačních znaků, tvorba skartačního plánu
  • podrobný soupis dokumentů
  • archivaci a dlouhodobé uložení dokumentů v našich specificky vybavených prostorách
  • v případě dokumentů typu A v případě ukončení činnosti společnosti jejich předání místně příslušnému státnímu archivu
  • sledování a ohlídání skartačních lhůt Vašich dokumentů
  • archivní servis, tj. vyhledávací službu ve Vašich uložených dokumentech a předání nebo zaslání jejich originálů či kopií na základě zápůjčního listu, Prvních 6 požadavku za rok je zdarma.

Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Chaty a chalupy :: Třeboň a Třeboňsko :: Vedení účetnictví :: Internetové služby :: Ekonomické poradenství :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha :: Penzion Třeboň ::