ČÁST PATNÁCTÁ. ÚČINNOST

§ 103

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 190/2009 Sb. Čl. II

1. Bezpečnostní archivy, které vykonávají činnost podle dosavadních právních předpisů, se považují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona za akreditované. Jejich zřizovatelé prokáží do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu vnitra, že bezpečnostní archivy splňují podmínky stanovené v § 61, pokud tak dosud neučinily.

2. Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokumenty v digitální podobě určené ke skartačnímu řízení převádějí po uzavření spisu do analogové podoby.
Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 167/2012 Sb. Čl. II
Přechodné ustanovení
Kategorizace archiválií a úkony související s jejím prováděním učiněné do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají jejím zrušením nedotčeny.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Další článek:


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Ekonomické poradenství :: Penzion Třeboň :: Internetové služby :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha :: Vedení účetnictví :: Třeboň a Třeboňsko :: Chaty a chalupy ::