Slovník pojmů

Archiv

Archiv

Archiv Zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o …

Více →
Archiv

Archiválie

Archiválie Záznam, který byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému …

Více →
Archiv

Archivní fond

Archivní fond Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených …

Více →
Archiv

Archivní kniha

Archivní kniha Evidenční kniha, do níž se zapisují přírůstky do …

Více →
Archiv

Archivnictví

Archivnictví Obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie. Související …

Více →
Slovník

Běžný metr

Běžný metr Jednotka množství uložených dokumentů, která odpovídá 1 metru …

Více →
Slovník

Dokument

Dokument Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať …

Více →
Slovník

Původce

Původce Každý, z jehož činnosti vznikl dokument. Související pojmy Archiv …

Více →
Skartace

Skartační lhůta

Skartační lhůta Doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený …

Více →
Skartace

Skartační lhůty

Skartační lhůty Nejčastěji používané skartační lhůty u archivovaných dokumentů jsou: …

Více →
Skartace

Skartační návrh

Skartační návrh Písemný návrh na vyřazení dokumentů, které nejsou nadále …

Více →
Skartace

Skartační plán

Skartační plán Seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s …

Více →
Skartace

Skartační povolení

Skartační povolení Povolení, na jehož základě je možné předat vyřazené …

Více →
Skartace

Skartační protokol

Skartační protokol Protokol o provedeném skartačním řízení; vyhotovuje jej příslušný …

Více →
Skartace

Skartační řád

Skartační řád Určuje skartační řízení a vyřazování písemností, jeho přílohu …

Více →
Skartace

Skartační rejstřík

Skartační rejstřík Seznam druhů a typů dokumentů s připojením jejich …

Více →
Skartace

Skartační řízení

Skartační řízení Postup, při kterém se vyřazují dokumenty s uplynulou …

Více →
Skartace

Skartační seznam

Skartační seznam Seznam dokumentů ze spisovny rozdělených do skupin podle …

Více →
Slovník

Skartační znak

Skartační znak Vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje …

Více →
Slovník

Spisová služba

Spisová služba Uchovávání písemností a jejich odborná správa. Související pojmy …

Více →
Slovník

Spisový plán

Spisový plán Seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s …

Více →
Slovník

Spisový řád

Spisový řád Vnitřní předpis, který sjednocuje postup při nakládání s …

Více →