Archivace mzdových listů a personálních dokladů

Nevíte jak dlouho archivovat mzdové listy a další personální dokumenty spojené s pracovní smlouvou a výplatou mezd?

Mzdové listy a Eldp – evidenční list důchodového pojištění je potřeba archivovat pro účely důchodového pojištění. Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Pokud archivujeme doklady pro osoby, které již pobírají starobní důchod, je doba archivace zkrácena na 10 let.

Kratší dobu archivace mají tyto personální doklady.

  • zápočtové listy – 10 let
  • Pracovní smlouva, DPP, DPČ,  – 10 let
  • Platový výměr – 10 let
  • Pracovní náplň – 10 let
  • Evidence pracovní doby, docházky – 3 roky
  • Evidence dovolené – 1 rok
Po uplynutí doby archivace je třeba provést po odsouhlasení státního archivu skartaci mzdových listů a personálních dokladů na základě státním archivem vydaného protokolu o skartaci.