Skartace účetních dokladů

I v dnešní digitální době je potřeba uchovávat účetní doklady a výstupy z účetnictví v papírové podobě po určitou, zákonem stanovenou dobu. Dobu archivace účetních a daňových dokladů stanovuje zákon o účetnictví. Po uplynutí této doby můžeme přistoupit ke skartaci účetních dokladů

Co s účetními doklady po této době? Zákon říká, že doklady z účetnictví skartujeme po skončení skartační lhůty. Ale které dokumenty a kdy se mohou skartovat? S tím Vám dokážeme pomoct.

Skartační lhůty pro účetnictví jsou např. tyto: 

  • faktury přijaté a vydané – 10 let
  • bankovní výpisy – 5 let
  • pokladní doklady: deníky, knihy – 10 let, bloky, účtenky – 5 let
  • DPH – 10 let
  • interní doklady – 10 let


Pro naše klienty zajišťujeme fyzickou likvidaci neboli skartaci účetních dokladů, daňových dokladů a dokumentů z účetnictví tak, jak ukládá zákon. Vypracujeme soupis dokumentů, které je již možno skartovat a poté zasíláme návrh na vyřazení těchto dokumentů příslušnému státnímu archivu k projednání a vydání protokolu o skartaci dokumentů.

Potvrzení o skartaci je dokladem o likvidaci dokumentů.

.