Ukládání dokumentů – archivace dokumentů

Uložíme Vaše dokumenty, zajistíme pro Vás:

  • zpracování dokumentů dle skartačních znaků, tvorba skartačního plánu

  • podrobný soupis dokumentů

  • archivaci a dlouhodobé uložení dokumentů v našich specificky vybavených prostorách

  • v případě dokumentů typu A v případě ukončení činnosti společnosti jejich předání místně příslušnému státnímu archivu

  • sledování a ohlídání skartačních lhůt Vašich dokumentů

  • archivní servis, tj. vyhledávací službu ve Vašich uložených dokumentech a předání nebo zaslání jejich originálů či kopií na základě zápůjčního listu, Prvních 6 požadavku za rok je zdarma.