Ekonomické poradenství

ODEON a.s jako součást svých komplexních služeb ekonomického charakteru nabízí kromě archivace písemností také ekonomické poradenství.

Součástí ekonomického poradenství je analýza a rozbor hospodaření společnosti (podnikatelského subjektu) a poradenství při vytváření podnikatelských záměrů a strategií.

Poradenství je poskytováno i pro případ likvidace a to včetně zajištění osoby likvidátora.