Zpracování dokumentů – kategorizace dokumentů

Uspořádáme Vám Vaše dokumenty, zajistíme Vám:

  • převoz písemností do naší spisovny – vlastní přeprava dokumentů i úložné krabice
  • třídění a uspořádání písemností
  • přidělení skartačního znaku a skartační lhůty Vašim dokumentům (S,V,A)
  • pořízení seznamu a vytvoření počítačové databáze Vašich dokumentů