Skartace dokumentů a účetních dokladů

Skartujeme Vaše dokumenty, zajistíme pro Vás:

  • výběr dokumentů s prošlou skartační lhůtou
  • zaslání návržených dokumentů ke schválení
  • zpracování skartačního návrhu
  • zajištění skartačního povolení od místně příslušného státního archivu
  • zajištění skartace dokumentů se zárukou bezpečné likvidace vyřazených dokumentů dle normy utajení DIN 32757
  • osvědčení o provedené skartaci

Skartace - související pojmy

Skartace

Skartační lhůta

Skartační lhůta Doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený …

Více →
Skartace

Skartační lhůty

Skartační lhůty Nejčastěji používané skartační lhůty u archivovaných dokumentů jsou: …

Více →
Skartace

Skartační návrh

Skartační návrh Písemný návrh na vyřazení dokumentů, které nejsou nadále …

Více →
Skartace

Skartační plán

Skartační plán Seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s …

Více →
Skartace

Skartační povolení

Skartační povolení Povolení, na jehož základě je možné předat vyřazené …

Více →
Skartace

Skartační protokol

Skartační protokol Protokol o provedeném skartačním řízení; vyhotovuje jej příslušný …

Více →
Skartace

Skartační řád

Skartační řád Určuje skartační řízení a vyřazování písemností, jeho přílohu …

Více →
Skartace

Skartační rejstřík

Skartační rejstřík Seznam druhů a typů dokumentů s připojením jejich …

Více →
Skartace

Skartační řízení

Skartační řízení Postup, při kterém se vyřazují dokumenty s uplynulou …

Více →
Skartace

Skartační seznam

Skartační seznam Seznam dokumentů ze spisovny rozdělených do skupin podle …

Více →