Skartační lhůty

Nejčastěji používané skartační lhůty u archivovaných dokumentů jsou:

  • faktury, daňové doklady pro DPH, bankovní výpisy, přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ  –  skartační lhůta 10 let
  • pokladní doklady – skartační lhůta 5 let
  • firemní korespondence, docházka – skartační lhůta 3 roky
  • mzdové listy, Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) –  skartační lhůta 30 let (dle doporučení 45 let)

Související pojmy

Archiv

Archiv

Archiv Zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o …

Více →
Archiv

Archiválie

Archiválie Záznam, který byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému …

Více →
Archiv

Archivní fond

Archivní fond Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených …

Více →
Archiv

Archivní kniha

Archivní kniha Evidenční kniha, do níž se zapisují přírůstky do …

Více →
Archiv

Archivnictví

Archivnictví Obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie. Související …

Více →