Vedení účetnictví

Provozovatel webu archivace dokumentů, společnost ODEON a.s. nabízí kompletní ekonomické služby pro firmy. Jendou z nabízených ekonomických služeb je i vedení účetnictví.

Vedení účetnictví je provozováno v kancelářích Koncernu ODEON v Praze.

Vedení účetnictví je nabízeno jako komplexní služba nebo jako jednotlivé dílčí úkony. Např:

 • daňová agenda
 • administrativní služby související s účetnictvím
 • zajišťování platebního styku
 • kontrola platební morálky odběratelů
 • upomínkování nezaplacených plateb

Další službou je účetní poradenství při:

 • vzniku společnosti
 • změně právní formy společnosti
 • zániku společnosti
 • přechodu na podvojné účetnictví
 • prodeji či nákupu podniku
 • zaškolení nových pracovníků
 • zpracování účetních závěrek
 • řešení složitějších účetních operací