KONCERN ODEON

Provozovatel webu www.archivace-dokumentu.cz je ODEON a.s., mateřská společnost KONCERNU ODEON.

Součástí KONCERNU ODEON jsou dvě dceřiné společnosti a další společnosti s vlastnickým podílem.

Dceřinými společnostmi jsou DDS TOUR s.r.o. a Aromka Brno, s.r.o.. Vlastnický podíl má ODEON a.s ve společnosti Rybářství Třeboň Hld a.s.

Činnost ODEON a.s. v regionu Třeboňska vyústila v založení obecně prospěšné společnosti Destinace Třeboňsko o.p.s., která provozuje turistický portál Třeboňsko.cz