Archivace a skartace dokumentů

Nabízíme archivaci a skartaci účetních dokladů, mzdových listů, daňových dokladů, účetnictví a dalších dokumentů. 

Archivační služby a skartace

Archiv einer Firma mit Regalen voller Aktenordner.

Archivace

Staráme se o archivaci Vašich dokumentů, účetních dokladů, mzdových listů. Zajišťujeme přípravu ke skartaci.

Calculator and binders with papers are waiting to be processed by business woman or bookkeeper back in blur. Internal Audit and tax concept.

Zpracování

Vaše dokumenty uspořádáme, připravíme jejich podrobný soupis a dokumenty uložíme je v našem archivu.

Shredded office paper in a basket

Skartace

Přidělíme Vašim dokumentům skartační znak a skartační lhůtu. Připravíme dokumenty pro skartování.

checking balance - preparation of a balance sheet

Ceník

Cena se odvíjí od počtu a druhu dokumentů, které budete chtít archivovat. Pro přesnou cenu se s Vámi rádi podrobně domluvíme.

Signing a business contract. A group of business people at the meeting and sign a together business investment agreement.

Archivace pro podnikatelské subjekty

Povinnost uchovávat dokumenty pro podnikatelské subjekty vyplývá především ze zákona o účetnictví, z daňových zákonů, z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění.

The man signing for the delivery of boxes

Archivace pro likvidátory

Zpracování, archivace a skartace dokumentů je nutností v případě ukončení činnosti každé firmy. Všechny tyto služby jsme pro Vaši firmu schopni realizovat.

wealth management concept, business man and team analyzing financial statement for planning financial customer case in office

Archivace pro správce konkurzní podstaty

Řada správců konkurzní podstaty realizuje archivaci písemností úpadce, ač jim to obchodní zákoník výslovně neukládá. V některých případech je to ovšem povinností.

Archivace a skartace

Společnost ODEON a.s. poskytuje archivační služby a skartaci pro podnikatelské subjekty, likvidátory a správce konkurzních podstat.

Povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti archivace dokumentů jsou uvedeny v zákonu č.499 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně sankcí uvedených v §73 a §74 za porušení těchto povinností.

 

Naše nabídka služeb

Naše společnost ODEON a.s. Vám nabízí služby v oblasti zpracováníarchivace a skartace dokumentů a účetních dokladů a to buď jako komplexní služby, kdy převezmeme dokumenty Vaší firmy ke zpracování, archivaci a skartaci či jako poradenství a služby v dílčích oblastech (zpracování dokumentů, zajištění povolení ke skartaci apod.)

Poradíme Vám, které řešení je pro Vaši situaci optimální, naše služby jsou přitom cenově velmi příznivé!

Pro lepší orientaci v problematice jsme pro Vás připravili i slovníček pojmů související s archivací.

Kromě archivace poskytuje společnost ODEON a.s.  i další služby jako jsou vedení účetnictví, podnikatelské poradenství, správa pohledávek a pronájem nemovitostí.