Splňujeme formálně právní podmínky

Máme právní předpoklady

Naší společnosti byla udělena koncese na předmět podnikání „vedení spisovny“. Koncestní listinu jsme získali mezi prvními společnostmi po nabytí účinnosti nového zákona, který nahradil dosavadní živnost volnou „péče o spisový materiál“ v rámci „služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob“.

Předmět podnikání „vedení spisovny“ máme zapsán spolu s dalšími předměty podnikání, které nabízíme jako své služby, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.