Naše spisovna a archiv dokumentů

Máme technické předpoklady.

Naše společnost má provozovny v Praze, v Brně a v Přísnoticích. Zde jsou přípravny, ve kterých jsou dokumenty zpracovávány, kategorizovány podle typu dokumentu a jeho skartační lhůty, následně jsou dokumenty ukládány k archivaci do doby uplynutí jejich skartačních lhůt.

Spisovna Přísnotice

Největší objem dokumentů ukládá naše společnost v areálu v Přísnoticích, kolaudovaném v roce 2004 jako spisovna a archiv písemností. Tento objekt je také schválen příslušným státním oblastním archivem.

Prostory objektu splňují všechny fyzikální a bezpečností požadavky na dlouhodobé uložení dokumentů a jsou vybaveny posuvnými kovovými regály.

Provozovny Praha a Brno

Existence dvou provozoven v Praze a v Brně nám umožňuje nabízet snadnou dostupnost našich služeb i uložených dokumentů našich klientů, provozovna mimo aglomeraci velkých měst v Přísnoticích nám pak dovoluje nabízet i příznivé ceny za uložení dokumentů.