Skartační protokol

Protokol o provedeném skartačním řízení; vyhotovuje jej příslušný archiv na základě skartačního řízení.

Další článek: