Skartační lhůta

Doba vyjádřená počtem let, po které je vyřízený dokument uložen ve spisovně; po jejím uplynutí se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta začíná běžet dnem vyřízení dokumentu, resp. dnem 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém dokument vznikl, resp. byl vyřízen nebo pozbyl pro organizaci význam. Skartační lhůta nesmí být svévolně zkracována, lze ji však v odůvodněných případech a po konzultaci s příslušným státním archivem prodloužit.

Archiv

Archiv

Archiv Zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o …

Více →
Archiv

Archiválie

Archiválie Záznam, který byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému …

Více →
Archiv

Archivní fond

Archivní fond Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených …

Více →
Archiv

Archivní kniha

Archivní kniha Evidenční kniha, do níž se zapisují přírůstky do …

Více →
Archiv

Archivnictví

Archivnictví Obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie. Související …

Více →