Skartační znak

Vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým se s dokumentem naloží ve skartačním řízení.

Skartační znak A (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do archivu.

Skartační znak S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení.

Skartační znak V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo mezi dokumenty se skartačním znakem S.

Související pojmy

Archiv

Archiv

Archiv Zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o …

Více →
Archiv

Archiválie

Archiválie Záznam, který byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému …

Více →
Archiv

Archivní fond

Archivní fond Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených …

Více →
Archiv

Archivní kniha

Archivní kniha Evidenční kniha, do níž se zapisují přírůstky do …

Více →
Archiv

Archivnictví

Archivnictví Obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie. Související …

Více →